Pomiary elektryczne Krosno Rzesz¨®w Sanok Brzoz¨®w Sonel
                 


 

POMIARY I ROBOTY ELEKTRYCZNE
UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY


Poniżej przedstawione są posiadane uprawnienia na wykonywanie i kierowanie robotami elekrtycznymi w zakresie sieci elektryczneych, sieci ciepłowniczych, sieci gazowych oraz ogólnobudowlanym.

Sieci elektryczne

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergrtyczne wytwarzające, prztwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Eksploatacji - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji. Zobacz
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru. Zobacz
 • Budowlane – Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami  budowlanymi w zawodzie elektromontera. Zobacz
 • PPN – Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV (linie napowietrzne, linie kablowe, urządzenia rozdzielcze). Zobacz

Sieci i urządzenia ciepłownicze

Urządzenia wytwarzające, przetwarzajce i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Eksploatacji  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji. Zobacz
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru. Zobacz

Sieci i urządzenia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 • Eksploatacji - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji. Zobacz
 • Dozoru  - Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru. Zobacz

Sieci i instalacje teleinformatyczne

 • Certyfikat ukończenia szkolenia i nabycia umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania połączeń światłowodowych i połączeń opartych o kable miedziane oraz w zakresie elektroniki i teleinformatyki. Zobacz
 • Certyfikat Emiter Net uprawniający do wykonywania projektów i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego Emiter Net, oraz kwalifikowania do objęcia ich 25-letnią gwarancją. Zobacz
 • Certyfikat uprawniające do montażu lini optotelekomunikacyjnych oraz obsługi spawarek światłowodowych FUJIKURA. Zobacz

Fotowoltaika

 • Certyfikat projektanta odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki. Zobacz
 • Certyfikat ukończenia szkolenia i nabycia kompetencji zawodowych w zakresie systemów solarnych - fotowoltaiki . Zobacz
 • Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i nabycia umiejętności w zakresie programowania sterowników PCL w układach Odnawialnych Źródeł Energii Zobacz

Turbiny wiatrowe

 • Certyfikat ukończenia szkolenia i nabycia kompetencji zawodowych w zakresie montażu turbin wiatrowych ECOROTE . Zobacz
Wykorzystywane urządzenia i najważniejsze akcesoria pomiarowe

Miernik Sonel MPI-511. Pomiary elektryczne impedancji, rezystancji, wyłączników różnicoprądowych.

Miernik wielofuncyjny Sonel MPI-511, współpracujący z oprogramowaniem komputerowym do sporządzania protokołów Sonel Pomiary Elektryczne 4

Pomiary oświetlenia.

Luksomierz LXP-1. Pomiary oświetlenia. Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia pomieszczeń.

Pomiary elektryczne wyłączników nie podłączonych do sieci.

Adapter TWR-1 (adapter do testowania wyłączników RCD niepodłączonych do sieci elektrycznej)

Pomiary elektryczne - Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Adapter
AUTO ISO1000

Cęgi pomiarowe do pomiarów elektrycznych
Cęgi pomiarowe
C2

Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko


Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV MIC-2500Miernik rezystancji izolacji do 1kV
 MIC-3Miernik rezystancji pętli zwarcia MZC-200
Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV MIC-2500. Miernik rezystancji izolacji do 1kV
 
MIC-3. Miernik rezystancji pętli zwarcia
MZC-200
   
Podkarpackie  Rzesz¨®w  Krosno  Sanok  Brzoz¨®w
Realizacja ? Hosting: COMPEXPRESS   ? 2009 Zak?ad Elektroinstalacyjny
Marek Oleniacz