Pomiary elektryczne Krosno Rzesz¨®w Sanok Brzoz¨®w Sonel
                 


 

POMIARY ELEKTRYCZNE

 

Pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Krosno, Sanok, Brzozów i okoliczne miejscowości) oraz województw sąsiadujących.

 • badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia
 • impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
 • badania stanu instalacji odgromowej
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badania oświetlenia
 • badania elektronarzędzi
 • badania silników elektrycznych
 • badania styczników
 • badania parametrów wyłączników RCD (różnicowo-prądowych)
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne

 

Pomiary elektryczne wykonywane są w następujących obiektach:

 • budynkach użyteczności publicznej
 • firmach produkcyjnych
 • obiektach handlowych
 • budynkach służby zdrowia
 • placach budów
 • domach prywatnych
 • innych obiektach

 

POMIARY OŚWIETLENIA

Pomiary oświetlenia wymagane są tam, gdzie przebywają ludzie i obowiązują normy dotyczące poziomu natężenia oświetlenia (mieszkania, biura, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej).

 • kontrola natężenia oświetlenia stanowiska pracy

 • kontrola równomierności oświetlenia pomieszczeń

 • kontrola natężenia oświetlenia awaryjnego


 

FOTOWOLTAIKA

 • montaż systemów solarnych-fotowoltaicznych

 • programowanie sterowników PLC w układach odnawialnych źródeł energii


USŁUGI ELEKTRYCZNE

Wykonawstwo robót elektrycznych w pełnym zakresie

 • montaż szaf sterowniczych

 • montaż instalacji kontrolno-pomiarowych

 • montaż instalacji sterowniczych

 • wykonawstwo instalacji odgromowych

 • wykonawstwo instalacji elektrycznych silnoprądowych

 • wykonawstwo instalacji elektrycznych budynków

 • wykonawstwo sieci elektrycznych napowietrznych i kablowych

 • wykonawstwo sieci oświetlenia ulicznego

 • wykonawstwo instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

Wykorzystywane urządzenia i najważniejsze akcesoria pomiarowe

Miernik Sonel MPI-511. Pomiary elektryczne impedancji, rezystancji, wyłączników różnicoprądowych.

Miernik wielofuncyjny Sonel MPI-511, współpracujący z oprogramowaniem komputerowym do sporządzania protokołów Solel Pomiary Elektryczne 4

Pomiary oświetlenia.

Luksomierz LXP-1. Pomiary oświetlenia. Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia pomieszczeń.

Pomiary elektryczne wyłączników nie podłączonych do sieci.

Adapter TWR-1 (adapter do testowania wyłączników RCD niepodłączonych do sieci elektrycznej)

Pomiary elektryczne - Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Adapter
AUTO ISO1000

Cęgi pomiarowe do pomiarów elektrycznych
Cęgi pomiarowe
C2

Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko


Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV MIC-2500Miernik rezystancji izolacji do 1kV
 MIC-3Miernik rezystancji pętli zwarcia MZC-200
Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV MIC-2500. Miernik rezystancji izolacji do 1kV
 
MIC-3. Miernik rezystancji pętli zwarcia
MZC-200
 
Podkarpackie  Rzesz¨®w  Krosno  Sanok  Brzoz¨®w
Realizacja ? Hosting: COMPEXPRESS   ? 2009 Zak?ad Elektroinstalacyjny
Marek Oleniacz